Ubytovací informace

Pokyny k příjezdu a rezervaci

Check – in (nástup do pokojů)     14:00 – 20:00 hod.
Check – out (opuštění pokojů)     do 10:00 hod.

V případě příjezdu po 20:00 hod. nás kontaktujte na e-mail: hotel@lesana.cz nebo telefonicky na čísle +420 602 110 420.

 

Při nájezdu po 21:30 účtujeme poplatek 200,- Kč / pokoj

 

Při příjezdu si připravte pro hotelovou recepci občanský průkaz nebo cestovní pas, dále budete požádáni o úhradu či doplatek ubytování (v den příjezdu). Platba je možná  v hotovosti i kreditní kartou. Platit můžete v měnách CZK a EUR.

 

Rezervace je nutné zasat mailem na hotel@lesana.cz - pouze telefonicky není možné objednat pobyt.

 

Záloha na ubytování:

  • 50% zálohy z celkové ceny
  • 100 % v případě pobytových balíčků

 

STORNO PODMÍNKY

Individuání pobyty:

  • Od uhrazení zálohy do 30 dnů před příjezdem 0% storno poplatek za pobyt
  • 30 – 14 dní před příjezdem 50% storno z celkové částky za pobyt
  • 14 – 0 dní před příjezdem 100% storno z celkové částky za pobyt

Skupinové pobyty (nad 10 osob):

  • Od uhrazení zálohy do 30 dnů před příjezdem 50% storno poplatek z uhrazené zálohy za pobyt
  • 30 – 0 dní před příjezdem 100% storno poplatek z uhrazené zálohy za pobyt

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Platba ubytování je vždy při příjezdu na hotelové recepci. Vrácení peněz za ubytování a jiné služby při zkrácení pobytu z jakýchkoliv důvodů není ze strany hotelu možné.

 

Rezervací a po té úhradou za služby hotelu, přijímáte tyto všeobecné podmínky a souhlasíte s nimi.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU LESANA

1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníkovi hotelu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o totožnosti.
2. Doplatek za ubytování se hradí hned při příjezdu na hotelové recepci hotově anebo kartou.
3. Při příchodu již ubytovaného hosta do restaurace je host na požádání povinen prokázat se personálu klíčem od pokoje anebo ubytovací kartou.
4. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
5. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14:00 do 20:00 hod. - do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
6. Při příjezdu po 20:00 je poplatek za pozdní check - in za každý pokoj de platného ceníku.
7. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
8. Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá bez omezení pouze pokud tyto věci byly převzaty hotelem do úschovy či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka hotelu. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hotelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.
9. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je hotel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat další host, který si jej rezervoval.
10. V pokoji a v prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
11. Na pokojích a v celé hotelové budově platí zákaz kouření pod pokutou 2000,- Kč.
12. V hotelu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká nabíječek na telefon anebo na notebook a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících strojků, sušičů vlasů apod.).
13. Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí základní lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
14. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít dveře.
15. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu.
16. Psi a jiná zvířata (kočka, králík..) mohou být v hotelu ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku. V případě, že zvíře zničí hotelový majetek, majitel je povinen případné škody uhradit.
17. Psi se mohou pohybovat po hotelu výhradně na vodítku a pokud se osamocené zvíře chová na pokoji hlučně, majitel je povinen zajistit dozor.
18. Pokud je na pokoji pes bez přítomnosti majitele, pokojská není povinná provézt průběžný úklid. Host je povinen toto ohlásit pověšením hotelové "nerušenky" na dveře pokoje.
19. V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. host dodržuje noční klid , tj. neruší ostatní hosty ubytované v hotelu. Hrubé porušení tohoto pravidla může vézt k vyloučení z hotelu bez možnosti návratu financí.
20. Využití wellness centra se řídí provozním řádem wellnessu. U bazénu platí zákaz skákání.
21. Děti do 12 let nemohou bez doprovodu vstoupit do wellness centra.
22. Využití dětského koutku se řídí provozním řádem, který je uvedený u vstupu dětského koutku. Nedoporučujeme děti do 3 let nechávat osamocené v dětských hernách.
23. Za rozbité hračky zodpovídají rodiče, které se následně hradí. Případné závady je nutné nahlásit hotelovému personálu.
24. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu, není-li předem sjednáno jinak, nejdéle však za období 7 po sobě jdoucích dnů. Účet je splatný při předložení.
25. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.
26. V případě, že ubytovaný host i přes výstrahu nadále porušuje dobré mravy nebo tento ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy o ubytování odstoupit a ubytování zrušit.
27. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má hotel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.